1401/5/3 دوشنبه

تقویم آموزشی کارکنان سازمان ملی استاندارد در تابستان 1401


دفتر آموزش کارکنان در راستای اهداف آموزشی و برنامه های مصوب سالانه دوره های آموزشی تابستان سال 1041 را برگزار می کند. 

دفتر آموزش کارکنان در راستای اهداف آموزشی و برنامه های مصوب سالانه با همکاری پژوهشگاه استاندارد دوره های آموزشی تابستان سال 1041 را برگزار می کند. جهت مشاهده دوره های آتی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تقویم آموزشی کارکنان سازمان ملی استاندارد در تابستان 1401