درباره ما

1400/7/6 سه‌شنبه
معرفی دفتر آموزش، ترویج استاندارد و توان افزایی

آموزش، توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و بطور کلی ارتقاء اندیشه، نگرش و رفتارهای افراد جامعه نسبت به مقوله استاندارد، یکی از سیاست ها و اهداف سازمان ملی استاندارد ایران است.
در همین راستا، حوزه آموزش و ترویج در اولین نمودار سازمانی سازمان استاندارد در سال 1343 در زیرگروه آموزش و ترویج قرار داشت. با توجه به گستردگی حوزه فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران و لزوم افزایش آگاهی جامعه در خصوص استانداردها، سطح سازمانی مدیریت ارتقا یافته و دفتر آموزش، ترویج استاندارد و توان افزایی شکل گرفته است.
در حال حاضر این دفتر در گروه‌های کارشناسی: ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد، آموزش درون سازمانی، آموزش برون سازمانی و انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد  فعالیت می‌نماید.
 آموزش‌های درون سازمانی با  سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در اجرای دوره‌های آموزشی خاص مدیران و کارکنان اجرا می‌شود؛ وظایف اداره آموزش کارکنان شامل موارد زیر است:
- مطالعه، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه مهارت های مدیران و کارکنان و به کارگیری رویکردها و روش‌های نوین نظام آموزشی در سازمان؛
- انجام مطالعات، تنظیم طرح ها و تهیه برنامه های مناسب انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه و آموزش؛
- مطالعه، نیازسنجی و تهیه و تدوین برنامه آموزشی سالانه کارکنان و مدیران سازمان؛
- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مبتنی بر نیازهای تعیین شده و ضرورت‌های ایجابی؛
- مطالعه و بررسی موانع و مشکلات اجرایی دوره های آموزشی؛
- تهیه و تدوین استاندارد آموزشی رشته های شغلی اختصاصی و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور؛
- نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و نظام ارزشیابی دوره های اجرا شده؛
- ارزشیابی، اجرا و بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و انعکاس آن به سازمان اداری و استخدامی کشور؛
- برنامه ریزی فرهنگی و اجرای کنفرانس ها، همایش ها و سمپوزیوم های ملی و بین المللی و برنامه ریزی برای حضور نمایندگان و کارشناسان سازمان در آنها، با همکاری دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان؛
- برنامه ریزی برای تهیه و تدوین شناسنامه آموزشی کارکنان سازمان.
- صدور تاییدیه تدریس برای مدرسان همکار
تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی و راهبردهای معطوف به توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد و برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر آموزش‌های برون سازمانی که شامل کارآموزی و آموزش مدیران کنترل کیفیت، آموزش کارشناسان رسمی استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار، کارشناسان و متخصصان سازمان‌ها و نهادهای متقاضی، کارآموزی دانشجویان می‌باشد؛ نیز از فعالیت‌های این دفتر است.
همچنین انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد، تهیه و تدوین نیازسنجی آموزشی و  سرفصل های آموزشی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان رسمی استاندارد در زمینه برگزاری دوره های مرتبط با استاندارد از وظایف این دفتر می‌باشد.
ترویج فرهنگ استاندارد با توجه به گستردگی مخاطبان؛ از کودکان تا اساتید دانشگاه، در تمامی سطوح جامعه از طریق رسانه ها، سایت ها، شبکه های مجازی، نشریات، چاپ و توزیع کتاب، آماده سازی و انتشار خلاصه استانداردهای پرکاربرد در سطح کشور، تهیه بسته‌های آموزشی- ترویجی، تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌ها، برگزاری سمینارها، همایش‌ها و نشست‌های علمی- تخصصی نیز توسط این دفتر انجام می‌پذیرد.

مهمترین اهدافی که در زمینه‌های فوق توسط این دفتر پیگیری می‌شود شامل موارد زیر است:
1 حساس‌سازی و نهادینه کردن فرهنگ استاندارد در بین آحاد مردم

2- افزایش آگاهی مصرف کنندگان کالاهای تولیدی/ خدماتی از حقوق قانونی خویش در زمینه کیفیت فرآورده های تولید/خدماتی
3- ارتقای سطح دانش، نگرش و شناخت مدیران کنترل کیفت به منظور ارتقاء کیفیت محصولات
4- حساس سازی نسبت به عرضه و تولید کالاهای دارای کیفیت و آگاهی در خصوص عدم انتخاب کالاهای فاقد استاندارد از طرف عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کالاها/ خدمات
5-  توسعه دانش استاندارد از طریق انتشار الکترونیکی مستندات علمی، آموزشی و ترویجی استاندارد