اخبار دفترآموزش و ترویج

بيشتر

چهارشنبه1403/4/20

12:45:3

40

اولین جلسه دوره آموزشی تیم سازی برگزار شد

اولین جلسه از سلسله دوره های آموزشی مهارت های کار تیمی و تیم سازی صبح امروز در سالن شهید حججی برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از همکاران معاونت تدوین و ترویج استاندارد حضور داشتند و با مسائل و مباحث کار تیمی آشنا شدند.