محتوای ترویجی

بيشتر

سه‌شنبه1403/3/22

07:29:5

71

معرفی کتاب- سینا و سحر دوستان استاندارد

شاعر و نویسنده: مولود شاهمردی راد ناشر: انتشارات آکسایا به سفارش معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان همدان منتشر شده است.

تا نگاه سینا به علامت استاندارد روی بادکنک ها افتاد، پاسخ سوال جدول را پیدا کرد و با خوشحالی تک تک حرف های لغت استاندارد را در خانه های خالی جدول نوشت.
سحر به سینا گفت: امروز کارشناسان استاندارد به کلاس ما آمدند و ما را با علامت استاندارد و کاربردهای آن آشنا کردند و هدیه های خوبی مثل کتاب، مداد رنگی و بادکنک به من و دوستانم دادند. هدیه ها را آوردم تا با هم از آنها استفاده کنیم.
 سینا از تکمیل شدن جدول و پیدا شدن جواب سوال خوشحال شد و با سحر تصویر علامت استاندارد را در دفتر کشیدند و مشغول رنگ آمیزی آن شدند......
.